REKISTERISELOSTE

Opi kuin eläin -uutiskirjeen postituslistaa varten

14.4.2022

Henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste Opi kuin eläin -uutiskirjeen postituslistan hallinnointia varten

 

Rekisterinpitäjät

Tmi Jenni Spännäri

Muroleenkyläntie 245

34410 Murole

Y-tunnus: 3114197-3

 

Onnelan eläimet Oy

Hakkarintie 18

37550 Lempäälä

 

Yllä mainitut yritykset ovat sopineet olevansa  yhteisrekisterinpitäjiä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artiklassa 26 säädetyllä tavalla sille henkilötiedolle, jota tässä selosteessa käsitellään. 

Yhteyshenkilö

Jenni Spännäri

+ 358 40 585 7872

jenni@jennispannari.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme yhteystietoja Opi kuin eläin -uutiskirjeen postituslistaa eli tilaajarekisteriä varten. Tietoja käytetään uutiskirjeen toimittamista varten. Uutiskirje toimitetaan tilaajille noin kerran kuussa Mailchimp-palvelun kautta.

 

Rekisterin tietosisältö

Tallentuvat tiedot ovat

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen keräämisen juridinen peruste on suostumus. Tallennettavat tiedot kerätään Opi kuin eläin -verkkosivuilla olevan yhteystietolomakkeen avulla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kerättyjä tietoja käsittelevät ainoastaan rekisterinpitäjät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuunottamatta Mailchimp-palvelua siltä osin, kuin sitä käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetään salasanalla suojatussa pilvipalvelussa. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

 

Mikäli haluat käyttää oikeuksia, voit ottaa yhteyttä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi